Plenari Telemàtic de L’Ajuntament de L’Alcúdia celebrat dimecres 30 de desembre 2020

0
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:42

2n.APROPOSTA DE L’ALCALDIA PER SOL·LICITAR DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL (A.2.1/2020/6) in 08:59

3r.MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2021 (F.2.1/2020/2) in 35:55

4t.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES AL TRANSPORT ALS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR, I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC. (M.1.2.3/2020/3). in 01:17:41

.MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA (25NOVEMBRE 2020). in 01:28:00

.MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL TRACTAT PER A LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS (A.2.4.2/2020/7). in 01:42:02

.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 01:49:40

.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:49:54

.PRECS I PREGUNTES. in 01:50:09

DURACIÓ 2h05m 06s